TASO - utvärdering

Mikael Westerback kommer till Åland och föreningar/domare har chansen att ställa frågor gällande TASO.

Ser gärna att minst en person från varje förening deltar, som i sin tur kan ge vidare information till övriga i sin förening.

Ni får gärna skriva ner frågor och skicka till ÅFF någon dag före han kommer.

Meddela hur många som kommer från er förening senast den 28 oktober.

Plats: Idrottens hus.

(Om vi blir många, måste vi kanske byta lokal).

torsdag 3 november 18:15