Öspelen - infomöte

Gemensamt infomöte för alla spelare och ledare, på WHA.

torsdag 18 juni 18:30 till 19:30