Inspriationsföreläsning med Futebol dá força

Cecilia Andrén Nyström (grundare av Futebol dá força) använder sin egen berättelse som röd tråd när hon föreläser om ledarskap, socialt entreprenörskap och engagemang, jämställdhet och mångfald samt hur strukturer och attityder kan förändras – på fotbollsplanen eller på arbetsplatsen – genom ett holistiskt hållbarhetsperspektiv där samhällets alla dimensioner får utrymme i lösningen: ”Jag tycker inte om problem, jag tycker om lösningar.” Cecilialämnar dig med flera tankeställare, inspiration och ny kraft att fortsätta jobba mot dina mål!

Läs mer i bilagan till höger >

 

torsdag 25 juni 18:30 till 20:00