Idrott för alla - föreläsning

En föreläsning hur idrotten kan arbeta mot kränkningar och för en inkluderande idrott. Här kan idrotten få fler och nya verktyg för att arbeta för en inkluderande och bättre idrott.

Frågor föreläsningen kretsar kring är bland andra; Hur påverkar normer i idrottsmiljön våra val och möjligheter att utvecklas? Vilka förväntningar finns det på hur en idrottare ska se ut och bete sig? När fungerar de förväntningarna och föreställningarna exkluderande? Hur påverkas idrottare av tränarens värderingar och uttryckssätt? Föreläsningen kommer att belysa frågor som berör hur idrotten kan arbeta för att motverka sexism, rasism, homo- och transfobi?

Läs mer i bilagan "Idrott för alla".

Föreläsare är Sofia B Karlsson som tidigare arbetat hos AIK fotboll.

AIK fotboll jämlikhetsprojekt

tisdag 18 augusti 18:30 till 21:00