Guldbollsjurymöte

Guldbollsjury 2014

Ordförande: Tony Asumaa

Ålands radio: Owe Sjöblom

Ål.tidningen: Jonas Abrahamsson

Nyan: Oskar Magnusson

Domarklubben: Christer Lillie

Övrig medlem: Steve Beeks

Sekreterare: Daniela Haglund

torsdag 20 november 13:00