Anmälan Poolspelen 2020

Om flicklag vill att vi arrangerar en separat flickserie, skriv önskemålet under "övrigt". Om någon åldersklass har väldigt få anmälda, kan de slås ihop.
Anmäl max två kontaktpersoner per lag. All information går sedan via denna/dessa.
Överåriga spelare: om lag är i behov av överåriga spelare (fler är två spelare som är ett år äldre) så meddelar ni det här. Vi strävar efter att få matcher på jämna nivåer.