Utbildning & kurser

Att lära sig mera

Ålands Fotbollförbund anordnar kurser och föreläsningar för tränare och ledare på Åland. Varje år försöker vi, om intresse finns, anordna SvFF:s C-kurs, Spelledarkurs, Grundutbildning för domare samt eventuella fortsättningskurser. Dessutom arrangerar vi efter behov fristående kurser och föreläsningar. Ålands Idrott arrangerar många kurser och föreläsningar och en del av dem rekommenderar vi även inom fotbollen.

ÅFF samarbetar även med Futebol dá forca; en fotbollsledarutbildning grundad i inkludering, mänskliga rättigheter och neurovetenskap. Som deltagare i utbildningen får du större förståelse och insikt i vilka värderingar du har i ditt ledarskap. Du får konkreta verktyg för hur ditt ledarskap kan bli mer inkluderande och hur du aktivt och konstruktivt kan påverka och stärka de du leder och din omvärld. Du lär dig om hur du kan leda situationsanpassat, hantera gruppdynamik och arbeta inkluderande för att främja mångfald och jämställdhet. Utbildningen är interaktiv, utmanande och ger både teoretiska och praktiska verktyg så att du som deltagare kan praktisera din nya kunskap direkt när du lämnar utbildningen. SvFF:s C-kurs ingår i denna utbildning. Läs mer i bilagan till höger.

NY TRÄNARUTBILDNING 2015

Svenska Fotbollförbundet lanserade en ny tränarutbildning 2015. Det fick vissa konsekvenser för både de som ska påbörja sin tränarbana och de som redan gått ett antal utbildningar. Läs mer i denna nyhet för att du som tränare ska vara uppdaterad.

Se mer om SvFF Tränarutbildning >>> 

•    Du som inte har någon utbildning alls ska invänta den nya utbildningen.

•    Du som har gått Avspark och endast 1 av de 4 delarna i BAS 1 ska också ligga lågt och avvakta till den nya utbildningen kommer och fortsätta i den. 

•    Du som har gått minst 2 steg i Bas 1 bör i höst/vinter gå färdigt de 2 stegen som återstår i BAS 1. 

•    Du som påbörjat BAS 2 men endast gjort 1 steg ska ligga lågt och avvakta och fortsätta i nya utbildningsstegen. 

•    Du som gått minst 2 delar av BAS 2 rekommenderas att gå den färdigt under vintern.

Tränarutbildningar i Uppland:

Olika utbildningar inom Finlands bollförbund:

Ålands Idrotts kursutbud:

Träna barn/ungdom