Tekniktävling 2017

Tävla mot sig själv - mångsidiga färdigheter är viktig för varje fotbollsspelare. 

ÅFF arrangerar tillsammans med Region Åland och föreningarna den lokala tekniktävlingen varje höst i Eckeröhallen. Detta år den 29 oktober med start klockan 15:00. (Samling senast 14:45 för spelare). Segrarna i varje åldersklass (10 år och äldre), samt alla spelare som lyckas uppnå FBF:s guldmärke, får representera Åland i den nationella tävlingen i Uleåborg den 2 december. Region Åland och föreningarna erbjuder förberedande träningar inför detta och det är viktigt att samtliga spelare som vill delta har genomgått samtliga stationer, före tävlingen i Eckeröhallen.

Anmälan av spelare: till sin egen förening som lägger in spelaren via föreningens TASO-sida, senast fredag den 13 oktober.