High Five - Trygg idrott för alla!

Utbildningen arrangerades för första gången våren 2017 och nu kommer chansen igen för de som missade detta!

Syftet? Barn- och ungdomsidrott skall bli ännu bättre på Åland. Att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen. Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur ni kan agera om eller när något händer. Anmäl din förening till ett arbete med att utveckla barn och ungdomsidrotten.

Utse en arbetsgrupp på ca 6-8 personer. Personerna ska representera både styrelsen, ledare, föräldrar och aktiva ungdomar (14-15 år eller äldre). Föreningens barn och ungdomsansvariga har en viktig roll i detta arbete

Tidigare deltagare har bl. a. sagt följande

- Otrolig inspiration, idéer och redskap
- Får en att tänka till och omvärdera många saker
- Bra projekt som behövs för att öppna ögonen

Datumen för arbetet är 3 oktober, 30 oktober och 29 november

Läs mer i bilagan till höger>>>